Sprawa T-229/17: Wyrok Sądu z dnia 10 kwietnia 2019 r. — Niemcy/Komisja (Zbliżanie ustawodawstw — Rozporządzenie (UE) nr 305/2011 — Rozporządzenie (UE) nr 1025/2012 — Wyroby budowlane — Normy zharmonizowane EN 14342:2013 i EN 14904:2006 — Obowiązek uzasadnienia)