Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. decembra 2013 o predlogu uredbe Sveta o odprtju in upravljanju avtonomnih tarifnih kvot Unije za uvoz nekaterih ribiških proizvodov na Kanarske otoke med letoma 2014 in 2020 (COM(2013)0552 – C7-0262/2013 – 2013/0266(CNS))