Mål C-156/17: Domstolens dom (sjunde avdelningen) av den 30 januari 2020 (begäran om förhandsavgörande från Hoge Raad der Nederlanden – Nederländerna) – Köln-Aktienfonds Deka mot Staatssecretaris van Financiën (Begäran om förhandsavgörande – Fri rörlighet för kapital och friheten att utföra betalningar – Restriktioner – Beskattning av utdelning som betalas ut till företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) – Återbetalning av innehållen skatt på utdelning – Villkor – Objektiva åtskillnadskriterier – Kriterier som på grund av sin art eller i praktiken gynnar skattskyldiga med hemvist i landet)