Predmet C-156/17: Presuda Suda (sedmo vijeće) od 30. siječnja 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemska) – Köln-Aktienfonds Deka protiv Staatssecretaris van Financiën (Zahtjev za prethodnu odluku – Slobodno kretanje kapitala i sloboda platnog prometa – Ograničenja – Oporezivanje dividendi isplaćenih subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) – Povrat poreza obustavljenog na dividende – Pretpostavke – Objektivni kriteriji razlikovanja – Kriteriji koji po prirodi ili stvarno pogoduju rezidentnim poreznim obveznicima)