Věc C-156/17: Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 30. ledna 2020 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Hoge Raad der Nederlanden – Nizozemsko) – Köln-Aktienfonds Deka v. Staatssecretaris van Financiën („Řízení o předběžné otázce – Volný pohyb kapitálu a plateb – Omezení – Zdanění dividend vyplacených subjektům kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) – Vrácení daně sražené z dividend – Podmínky – Objektivní rozlišovací kritéria – Kritéria, která jsou podle své povahy nebo fakticky příznivá pro daňové rezidenty“)