Schriftelijke vraag P-6266/09 van Frank Vanhecke (NI) aan de Commissie. Turkije en illegale immigratie