Pisemne zapytanie E-006468/11 Nikolaos Chountis (GUE/NGL) do Komisji. Ochrona produktów opatrzonych unijnym znakiem pochodzenia również poza terytorium UE