Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 14 grudnia 2017 r.