Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 14. december 2017$