Uppmaning att inkomma med synpunkter enligt artikel 1.2 i del I i protokoll 3 till avtalet mellan Eftastaterna om upprättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol för statligt stöd