Poziv k predložitvi pripomb v skladu s členom 1(2) dela I Protokola 3 k Sporazumu med državami Efte o ustanovitvi nadzornega organa in sodišča o vprašanjih državne pomoči