Uzaicinājums iesniegt piezīmes, ievērojot 3. protokola I daļas 1. panta 2. punktu Nolīgumā starp EBTA valstīm par Uzraudzības iestādes un Tiesas izveidi, par jautājumiem saistībā ar valsts atbalstu