Покана за представяне на мнения съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно въпроси, свързани с държавна помощ