Adams i in. przeciwko Komisji Opinia rzecznika generalnego Sir Gordon Slynn przedstawione w dniu 12 grudnia 1985 r. # Hermanus Adams i inni przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Sprawa 294/84. TITJUR