Opinia rzecznika generalnego Mischo przedstawione w dniu 10 lutego 1988 r.