Postanowienie Trybunału z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie E-1/17 COSTS II Okręg Aust-Agder przeciwko Konkurrenten.no AS (Ustalenie kosztów – Koszty podlegające zwrotowi – Odsetki za zwłokę)2019/C 378/06