Dyrektywa Rady z dnia 11 listopada 1980 r. zmieniająca dyrektywę 80/215/EWG w odniesieniu do choroby pęcherzykowej świń i klasycznego pomoru świń