Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 26. října 2011.#Julien Dufour v. Evropská centrální banka (ECB).#Přístup k dokumentům – Rozhodnutí 2004/258/ES – Databáze ECB, na základě kterých byly vypracovány zprávy o přijímání a mobilitě zaměstnanců – Odepření přístupu – Žaloba na neplatnost – Právní zájem na podání žaloby – Přípustnost – Pojem ,dokument‘ – Žaloba na náhradu škody − Předčasný charakter.#Věc T-436/09. Rozsudek Tribunálu (třetího senátu) ze dne 26. října 2011