Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/779 ze dne 19. února 2018 o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na sendvičové panely s kovovým povrchem pro konstrukční použití podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP. )