Decyzja Rady (UE) 2015/1795 z dnia 1 października 2015 r. w sprawie zawarcia umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Unią Europejską a Wyspami Owczymi, włączającej Wyspy Owcze na zasadzie stowarzyszenia do programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020) „Horyzont 2020”