Mål C-175/10: Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Italien) den 2 april 2010 — Pietro Calogero mot Ministero dell'Interno