Дело C-175/10: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Италия) на 2 април 2010 г. — Pietro Calogero/Ministero dell’Interno