Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.7898 – Arauco/Sonae Indústria/Tafisa) (Tekst mający znaczenie dla EOG)