P8_TA(2018)0423 Aplicarea de taxe la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri ***I Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 25 octombrie 2018 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD)) P8_TC1-COD(2017)0114 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 25 octombrie 2018 în vederea adoptării Directivei (UE) 2018/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri (Text cu relevanță pentru SEE)