Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1712 z dnia 13 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2018/1013 nakładające tymczasowe środki ochronne w odniesieniu do przywozu niektórych wyrobów ze stali