Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/1712, annettu 13 päivänä marraskuuta 2018, väliaikaisten suojatoimenpiteiden ottamisesta käyttöön tiettyjen terästuotteiden tuonnissa annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/1013 muuttamisesta