Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5974 – Finavias/Abertis/Autopista Trados M-45) Tekst mający znaczenie dla EOG