Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикалите за финансовата 2016 година — Коригиращ бюджет № 1