Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah Uredbe (ES) št. 178/2002 (o splošni živilski zakonodaji), Direktive 2001/18/ES (o namernem sproščanju gensko spremenjenih organizmov v okolje), Uredbe (ES) št. 1829/2003 (o gensko spremenjenih živilih in krmi), Uredbe (ES) št. 1831/2003 (o krmnih dodatkih), Uredbe (ES) št. 2065/2003 (o aromah dima), Uredbe (ES) št. 1935/2004 (o materialih, namenjenih za stik z živili), Uredbe (ES) št. 1331/2008 (o skupnem postopku odobritve za aditive za živila, encime za živila in arome za živila), Uredbe (ES) št. 1107/2009 (o fitofarmacevtskih sredstvih) in Uredbe (EU) 2015/2283 (o novih živilih) (COM(2018) 179 final – 2018/0088 (COD))