Věc T-737/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. června 2020 – Siberia Oriental v. OÚS (Siberia) („Odrůdová práva – Žádost o změnu data zániku odrůdového práva Společenství uděleného pro odrůdu Siberia z druhu Lilium L. – Odvolání podané k odvolacímu senátu OÚS – Nepřípustnost – Povinnost uvést odůvodnění – Článek 75 nařízení (ES) č. 2100/94 – Účinná soudní ochrana – Článek 67 odst. 1 a článek 87 nařízení č. 2100/94 – Oprava zjevných nesprávností – Článek 53 odst. 4 nařízení (ES) č. 874/2009“)