Mål C-126/17: Domstolens beslut (sjunde avdelningen) av den 22 februari 2018 (begäran om förhandsavgörande från Fővárosi Törvényszék – Ungern) – ERSTE Bank Hungary Zrt mot Orsolya Czakó (Begäran om förhandsavgörande — Artikel 99 i domstolens rättegångsregler — Konsumentskydd — Direktiv 93/13/EEG — Oskäliga villkor i konsumentavtal — Artiklarna 4.2, 4.5 och 6.1 — Villkor som definierar avtalets huvudsakliga föremål — Låneavtal i utländsk valuta — Omfattning av begreppet ”klart och begripligt formulerade” — Avtal som förklaras helt eller delvis ogiltigt)