Zadeva C-126/17: Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 22. februarja 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Fővárosi Törvényszék – Madžarska) – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó (Predhodno odločanje — Člen 99 Poslovnika Sodišča — Varstvo potrošnikov — Direktiva 93/13/EGS — Nedovoljeni pogoji v potrošniških pogodbah — Člen 4(2), člen 5 in člen 6(1) — Določbe o opredelitvi glavnega predmeta pogodbe — Pogodba o posojilu, izraženem v tuji valuti — Obseg izraza „oblikovane jasno in razumljivo“ — Neveljavnost dela ali celotne pogodbe)