Lieta C-126/17: Tiesas (septītā palāta) 2018. gada 22. februāra rīkojums (Fővárosi Törvényszék (Ungārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – ERSTE Bank Hungary Zrt/Orsolya Czakó (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Patērētāju tiesību aizsardzība — Direktīva 93/13/EEK — Negodīgi noteikumi patērētāju līgumos — 4. panta 2. punkts, 5. pants un 6. panta 1. punkts — Noteikumi, kuros ir definēts līguma galvenais priekšmets — Ārvalsts valūtā izteikts aizdevuma līgums — Jēdziena “vienkāršā, skaidri saprotamā valodā” piemērojamība — Līguma daļēja vai pilnīga spēkā neesamība)