C-126/17. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2018. február 22-i végzése (a Fővárosi Törvényszék [Magyarország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – ERSTE Bank Hungary Zrt. kontra Czakó Orsolya (Előzetes döntéshozatal — A Bíróság eljárási szabályzatának 99. cikke — Fogyasztóvédelem — 93/13/EGK irányelv — A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételek — A 4. cikk (2) bekezdése, az 5. cikk és a 6. cikk (1) bekezdése — A szerződés elsődleges tárgyát meghatározó feltételek — Devizaalapú kölcsönszerződés — A „világosnak és érthetőnek kell lenniük” fordulat tartalma — A szerződés részleges vagy teljes érvénytelensége)