Predmet C-126/17: Rješenje Suda (sedmo vijeće) od 22. veljače 2018. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Fővárosi Törvényszék – Mađarska) – ERSTE Bank Hungary Zrt protiv Orsolya Czakóa (Zahtjev za prethodnu odluku — Članak 99. Poslovnika Suda — Zaštita potrošača — Direktiva 93/13/EEZ — Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima — Članak 4. stavak 2., članak 5. i članak 6. stavak 1. — Odredbe kojima se definira glavni predmet ugovora — Ugovor o zajmu u stranoj valuti — Doseg pojma „jasno i razumljivo sastavljene” — Djelomična ili potpuna nevaljanost ugovora)