Věc C-126/17: Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 22. února 2018 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Fővárosi Törvényszék – Maďarsko) – ERSTE Bank Hungary Zrt v. Orsolya Czakó „Řízení o předběžné otázce — Článek 99 jednacího řádu Soudního dvora — Ochrana spotřebitelů — Směrnice 93/13/EHS — Zneužívající ujednání ve spotřebitelských smlouvách — Článek 4 odst. 2, článek 5 a čl. 6 odst. 1 — Ujednání, která definují hlavní předmět smlouvy — Smlouva o úvěru vyjádřená v cizí měně — Rozsah pojmu ‚sepsaná jasně a srozumitelně‘ — Částečná nebo úplná neplatnost smlouvy“