Pisemne zapytanie E-8690/10 Diogo Feio (PPE) do Komisji. Sektor wina: zniesienie systemu praw do sadzenia