Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii#PROTOKOLY#Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie