Predmet T-238/20: Presuda Općeg suda od 17. veljače 2021. – Ryanair/Komisija („Državne potpore – Tržište zračnog prijevoza u Švedskoj, iz nje i prema njoj – Jamstva za zajmove namijenjene potpori zračnim prijevoznicima u okviru pandemije bolesti COVID-19 – Odluka o neospornosti – Vremenski okvir mjera državnih potpora – Mjera namijenjena otklanjanju ozbiljnih poremećaja u gospodarstvu države članice – Slobodno pružanje usluga – Jednako postupanje – Proporcionalnost – Kriterij posjedovanja licencije koju su izdala švedska tijela – Nepostojanje odvagivanja korisnih učinaka potpore na trgovinske uvjete i održavanje nenarušenog tržišnog natjecanja s njezinim negativnim učincima – Članak 107. stavak 3. točka (b) UFEU a – Ratio legis – Obveza obrazlaganja”)