BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden (COM(2018)0372 - C8-0227/2018 - 2018/0197(COD)) Regionaludviklingsudvalget Ordfører: Andrea Cozzolino