Sprawa T-650/17: Wyrok Sądu z dnia 20 września 2019 r. – Jinan Meide Casting/Komisja (Dumping – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1146 – Przywóz gwintowanych łączników rur lub przewodów rurowych, odlewanych z żeliwa ciągliwego, pochodzących z Chin, wytwarzanych przez spółkę Jinan Meide Castings Co. Ltd – Ostateczne cło antydumpingowe – Wznowienie postępowania w wyniku stwierdzenia nieważności części rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 430/2013 – Artykuł 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 ust. 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009 [obecnie art. 2 ust. 7 lit. a) i art. 2 ust. 10 i 11 rozporządzenia (UE) 2016/1036] – Wartość normalna – Obiektywne porównanie – Typy produktów niemające odpowiednika – Artykuł 3 ust. 1 – 3 i art. 9 ust. 4 i 5 rozporządzenia nr 1225/2009 (obecnie art. 3 ust. 1 – 3 i art. 9 ust. 4 i 5 rozporządzenia 2016/1036) – Ustalenie szkody)