Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/230 z dnia 19 lutego 2020 r. wszczynające dochodzenie dotyczące możliwego obejścia środków antydumpingowych wprowadzonych rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/83 wobec przywozu glutaminianu monosodowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej oraz poddające ten przywóz wymogowi rejestracji