Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9397 – Mirova/GE/Desarrollo Eólico Las Majas) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)