Pisemne zapytanie P-1101/08 skierowane przez: Jána Hudacký'ego (PPE-DE) do Komisji. dyskryminacji niektórych gmin starających się o przyznanie środków z funduszy strukturalnych na Słowacji