Pisemne zapytanie E-3511/07 skierowane przez: Georgiosa Papastamkosa (PPE-DE) do Komisji. ochrony oznaczeń geograficznych Unii Europejskiej na szczeblu światowym