Kommissionens förordning (EEG) nr 3559/81 av den 8 december 1981 om klassificering av varor enligt undernummer 85.15 A III b 2 i Gemensamma tulltaxan