Pisemne zapytanie P-4259/07 skierowane przez: Konrada Szymańskiego (UEN) do Komisji. komercjalizacja dawstwa krwi w Saksonii a dostępność krwi na Dolnym Śląsku