Sag C-706/19 P: Appel iværksat den 20. september 2019 af CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC m.fl. til prøvelse af dom afsagt af Retten (Syvende Afdeling) den 11. juli 2019 i sag T-522/15, CCPL m.fl. mod Kommissionen