Věc C-706/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 20. září 2019 CCPL - Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC a další proti rozsudku Tribunálu (sedmého senátu) vydanému dne 11. července 2019 ve věci T-522/15, CCPL a další v. Komise