Europaparlamentets resolution av den 26 april 2007 om förhandlingarna om koncessionsavtalet för Galileo